Obsah

informácie Stiahnuté: 49x | 12.03.2020

Informácie krízového štábu okresu Levice Stiahnuté: 46x | 23.03.2020

informácie úradu verejného zdravotníctva Stiahnuté: 44x | 12.03.2020

Koronavírus odporúčania Stiahnuté: 51x | 16.03.2020

Obmedzenia klientského centra v Leviciach Stiahnuté: 45x | 14.03.2020

opatrenia 4591 2020 Stiahnuté: 27x | 03.06.2020

Opatrenia 45922020 Stiahnuté: 29x | 03.06.2020

opatrenie 37962020 5 5 na bohoslužby Stiahnuté: 48x | 06.05.2020

opatrenie 38812020 5 11 zasadnutia a pohreaby Stiahnuté: 31x | 11.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb Stiahnuté: 38x | 15.03.2020

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena Stiahnuté: 55x | 14.03.2020

Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky Stiahnuté: 20x | 12.06.2020

Reživomé opatrenia hlavného hygienika SR Stiahnuté: 43x | 14.03.2020

Uznesenie vlády SR o rozšírenie núdzového stavu 233_2020 Stiahnuté: 44x | 17.04.2020

uznesenie vlády SR obmedzenie pohybu Stiahnuté: 44x | 07.04.2020

Zápis z 2. Zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Levice Stiahnuté: 45x | 14.03.2020

Stránka

  • 1