Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Relácia Jednota

Otváracia doba od 28.7.do 31.7.2020 celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o vyhlásenej výzve 4.1

Oznam o vyhlásenej výzve celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

relácia zubný lekár

relácia zubný lekár celý text

ostatné | 19. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

čo robiť po príchode zo zahraničia

čo robiť po príchode zo zahraničia celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru v okrese LV

vyhlásenie času od 13.7.2020 celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvoz separovaného odpadu 15.7.2020

odvoz separovaného odpadu celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

relácia obvodný lekár

relácia obvodný lekár celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID19 - prechod cez hranice od 20.6.2020

COVID19 prechod cez hranice od 20.6.2020 celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Relácia Obvodný lekár

Relácia celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

relácia Jednota otváracia doba

relácia Jednota celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Relácia ZŠ Ipeľský Sokolec s vjm

Relácia ZŠ s vjm celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných

Opatrenia na africký mor ošípaných 68 2020 celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

očkovanie psov proti besnote

očkovanie psov proti besnote celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotazníky k aktualizácii stratégie CLLD

Dotazníky k aktualizácii stratégie CLLD Občianske združenie Ipeľ-Hont celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

oznámenie nemocnice HOSPITALE

oznámenie nemocnice HOSPITALE celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

relácia MUDr. Reidl zdravotná ambulancia Ip. Sokolec

relácia celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

relácia pre mladých farmárov

pozvánka na školenie celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

termíny odvozu smeti

termíny odvozu smeti v mesiaci jún celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenia od 20.5.2020 - COVID-19

opatrenia celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

pozvánka Obecné zastupiteľstvo

pozvánka na zasadnutie OZ 25.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška RÚSES

Verejná vyhláška RÚSES celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Relácia COOP Jednoty

relácia COOP Jednoty celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Farského úradu

oznam Farského úradu celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenie ÚVZSR 3796 20 na výkon bohoslužieb od 6.5.2020

výkon bohoslužieb od 6 5 2020 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

odvoz skla 27.4.2020

odvoz skla 27.4.2020 celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Pigagro, s.r.o.

oznámenie o vyvážaní hnojovice celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Relácia predaj hydiny

predaj hydiny celý text

ostatné | 13. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie pohybu obyvateľov od 8.4.2020 o 0.00 hod.

obmedzenie pohybu obyvateľov celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlasovanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná