Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.05.2018

792018

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 109.86 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 37.34 Eur, , 1.000000 k

259,89 EUR

ZE

obec

31.05.2018

802018

Položky: lservisná činnosť IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 31.62 Eur,

31,62 EUR

Ing.Ondrej Csanda

obec

31.05.2018

812018

Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,

33,20 EUR

Ing. Mária Fabianová

obec

31.05.2018

822018

Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 328.20 Eur,

328,20 EUR

Natur Products - Németh s.r.o. orig

obec

31.05.2018

782018

Položky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,

6,64 EUR

Komunálna Poisťovňa

obec

31.05.2018

772018

Položky: vývoz apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 292.08 Eur,

292,08 EUR

MIKONA plus, s.r.o.

obec

30.04.2018

752018

Položky: ročný poplatok za použí.SW, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,

126,00 EUR

Remek Nitra

obec

30.04.2018

762018

Položky: multifunkčné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

150,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko

obec

30.04.2018

722018

Položky: poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

54,00 EUR

JELLYFISCH o.c.p.

obec

30.04.2018

732018

Položky: škol.hlav.kontr. Martin, 1.000000 ks, Suma položky 10.62 Eur,

10,62 EUR

Obec Pastovce

obec

30.04.2018

742018

Položky: členský príspevok na rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

180,00 EUR

Občianske združenie Ipeľ-Hont

obec

30.04.2018

702018

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.20 Eur,

80,20 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

30.04.2018

712018

Položky: spilovanie 2ks stromu v cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,

350,00 EUR

Galšík s.r.o.

obec

30.04.2018

692018

Položky: potvrdenie NATURA 2000, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

100,00 EUR

Štátna ochrana prírody SR

obec

30.04.2018

672018

Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 168.30 Eur,

168,30 EUR

ZE

obec

30.04.2018

682018

Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 162.10 Eur,

162,10 EUR

ZE

obec

30.04.2018

632018

Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur,

20,04 EUR

ZE

obec

30.04.2018

642018

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 100.31 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 109.86 Eur, , 1.000000

259,89 EUR

ZE

obec

30.04.2018

652018

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.71 Eur,

20,71 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

30.04.2018

662018

Položky: vypracovanie a podanie žiadosti MF, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

360,00 EUR

IJK Consulting

obec

30.04.2018

612018

Položky: lservisná činnosť IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 31.62 Eur,

31,62 EUR

Ing.Ondrej Csanda

obec

30.04.2018

622018

Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,

33,20 EUR

Ing. Mária Fabianová

obec

30.04.2018

592018

Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

300,00 EUR

WASPE s.r.o.

obec

30.04.2018

602018

Položky: zmluva o dielo L4AP/L4, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

500,00 EUR

Dry Fermentation Biogas

obec

30.03.2018

582018

Položky: marec 2018, 1.000000 ks, Suma položky 264.05 Eur,

264,05 EUR

MIKONA plus, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: