Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
15.07.2020

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

522020

30,00 EUR

Obec Bielovce

Výskumný ústav vodného hospodárstva

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí podpory

772020

9 761,15 EUR

Obec Bielovce

Slovenská agentúra životného prostredia

17.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T280

489

0,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

13.12.2019

Zmluva o dielo

487/2019

8 961,60 EUR

Obec Bielovce

Intersystem EU s.r.o.

25.09.2019

Dohoda o AČ 191552A115

191552A115

319,26 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

584/2019

8 000,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

12.09.2019

Zmluva o účte

114010191

0,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

12.09.2019

Zmluva o úvere 11401019

11401019

15 000,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

05.09.2019

Kúpna zmluva 1/2019

12019

41 868,00 EUR

Obec Bielovce

AJFA+AVIS

01.08.2019

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

134597 08U03

42 105,27 EUR

Obec Bielovce

Environmentálny fond

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1412019

1 000,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb na rok 2019

2932019

950,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Adamkovič Jozef

10.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotície na podporu športu NSK

110/2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat eur

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

24.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1402019

40,00 EUR

CO-COMPANY s.r.o

Obec Bielovce

12.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T280

12 825,00 EUR dvanásťtisícosemstodvadsatpäť eur

Obec Bielovce

Úrad podpredsedu vlády SR

07.11.2018

Zmluva o dielo triedený zber komunálneho odpadu

3442018

Nincs megadva

INKUBÁTOR KOMÁRNO

Obec Bielovce

13.07.2018

Kúpna zmluva administratívna budova

1372018

5 200,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Eugen Nagy

12.07.2018

Zmluva 42018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

42018

1 600,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

02.07.2018

Zmluva 1632018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1632018

1 700,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

27.06.2018

dohoda

181552A47

300,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

26.06.2018

Dohoda č. 18/15/054/73

181505473

2 013,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

14.06.2018

Zmluva č. ZO/2018A15148-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018A151482

36,00 EUR tridsaťšesť

Obec Bielovce

Osobnyudaj.sk

08.06.2018

Kúpna zmluva

2018/005007-005

523,69 EUR pätstodvadsaťtri eur 69/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bielovce

10.08.2017

Kúpna zmluva

17/606/E11200/KY

540,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Bielovce

22.06.2017

Zmluva o dielo

24/2017

290,00 EUR dvestodeväťdesiať

Obec Bielovce

RRA NOVOZÁMOCKO

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: