Menu
Obec Bielovce
ObecBielovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 11. 2023

Zmluva na nákupné poukážky

2023

912,00 EUR

COOP Jednota s.d.

Obec Bielovce

15. 11. 2023

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľas § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka

2522023

0,00 EUR

Citrón s.r.o.

Obec Bielovce

8. 11. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

8822023

20,00 EUR

Obec Bielovce

Vargová Mária

8. 11. 2023

Zmluva o dielo

8782023

2 760,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO s.r.o

Obec Bielovce

19. 10. 2023

príkazná zmluva

8432023

100,00 EUR

Obec Bielovce

Raj Ladislav

19. 10. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

2212023

Neuvedené

Obec Bielovce

Eva Skubiková r. Takáčová

16. 10. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

8332023

20,00 EUR

Obec Bielovce

Vargová Mária

3. 10. 2023

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

2202023

100,00 EUR

Obec Bielovce

Richard Laszab

14. 9. 2023

Modernizácia kamerového systému v obci Bielovce

1616/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bielovce

31. 8. 2023

Príkazná zmluva

52023

150,00 EUR

Raj Ladislav

Obec Bielovce

21. 8. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny za enu regulovanú úraom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti

9410371354

0,00 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Bielovce

13. 7. 2023

Zmluva na krátkodobý nájom

6532023

60,00 EUR

Obec Bielovce

Csernák Attila

6. 7. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

6382023

20,00 EUR

Obec Bielovce

Vargová Mária

29. 6. 2023

Dodatok 1 Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete

11863002022

0,00 EUR

Obec Bielovce

Slovenský hydrometeorologický ústav

27. 6. 2023

Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A15148-2

6212023

40,80 EUR

Osobnyudaj.sk

Obec Bielovce

20. 6. 2023

Príkazná zmluva

48120232

12,00 EUR

MUDr. Kuštár Juraj

Obec Bielovce

20. 6. 2023

Príkazná zmluva

48020231

20,00 EUR

Mgr. Erika Majtánová

Obec Bielovce

25. 5. 2023

Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi č. ZM-KW-OD-23-0011

ZM-KW-OD-23-0011

0,00 EUR

KOSIT WEST s.r.o

Obec Bielovce

25. 5. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certiikátu pre elektronickú pečať

20199722

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Bielovce

25. 5. 2023

Dodatok č. 8a k Zmluve 3a/2006

Dodatok č. 8a k Zmluve č. 3a/2006

Neuvedené

KOSIT WEST s.r.o

Obec Bielovce

9. 5. 2023

Dodatok č. 8 k Zmluve 3/2006

446/2023

Neuvedené

EKOREAL s.r.o.

Obec Bielovce

27. 4. 2023

Dodatok č.1 k zmluve

Dodatok č.1

0,00 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o.

Obec Bielovce

21. 4. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

4232023

20,00 EUR

Obec Bielovce

Irena Lénártová

21. 2. 2023

Dohoda č. 23/15/054/33

231505433

5 110,56 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Bielovce

3. 2. 2023

Zmluva o dielo - zveľaďovanie a úpravy verejného priestranstva

3332019

31 828,91 EUR

KAPE s.r.o.

Obec Bielovce

25. 1. 2023

Dodatok č.1 k zmluve

21202373

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev, farský úra 935 75 Ipeľský Sokolec

Obec Bielovce

29. 12. 2022

Kúpna zmluva

12052022

407,00 EUR

Obec Bielovce

Gergely Štefan

3. 11. 2022

Dohoda č. 22/15/012/31 aktivácia plnoletých členov domácnosti, kotrí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie

10520221042

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Bielovce

3. 11. 2022

Dohoda č. 22/15/010/66 aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

15220221045

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Bielovce

3. 11. 2022

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete . 1863002022

1863002022

30,00 EUR

Obec Bielovce

Slovenský hydrometeorologický ústav

3. 11. 2022

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete . 1853002022

1853002022

30,00 EUR

Obec Bielovce

Slovenský hydrometeorologický ústav

28. 10. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

7902022

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Bielovce

28. 10. 2022

Kúpna zmluva

20320221031

2 170,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farský úrad 935 75 Ipeľský Sokolec

Obec Bielovce

22. 9. 2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku

202059

8 999,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Bielovce

25. 8. 2022

Príkazná zmluva

8392022

620,00 EUR v hrubom

Obec Bielovce

Lilia Jozef

29. 7. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu obce Bielovce

10/2022

Neuvedené

Obec Bielovce

Jánoška Pavel

29. 7. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu obce Bielovce

8/2022

Neuvedené

Obec Bielovce

COOP Jednota s.d.

29. 7. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu obce Bielovce

7/2022

Neuvedené

Obec Bielovce

COOP Jednota s.d.

29. 7. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu obce Bielovce

6/2022

Neuvedené

Obec Bielovce

Farma BIELY SOKOL s.r.o.

29. 7. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu obce Bielovce

5/2022

Neuvedené

Obec Bielovce

Farma BIELY SOKOL s.r.o.

18. 7. 2022

Zmluva o dielo

13/2022

1 780,00 EUR spolu

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Bielovce

2. 6. 2022

Príkazná zmluva

625/2022

7,50 EUR za hodinu

Obec Bielovce

Ján Čerba

29. 4. 2022

Dohoda č. 22/15/012/3

22/15/012/3

Neuvedené

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

8. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorskýc služieb

9/2022

1 000,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Dagmar Horáková

1. 4. 2022

Príkazná zmluva 48020221

48020221

20,00 EUR

Obec Bielovce

Mgr. Erika Majtánová

1. 4. 2022

Príkazná zmluva 48120222

48120222

12,00 EUR

Obec Bielovce

MUDr. Kuštár Juraj

17. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070AU2

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc eur

Obec Bielovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

14. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-97-02-2022-SK

348,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bielovce

10. 12. 2021

Príkazná zmluva

768

160,00 EUR

Obec Bielovce

Vizi Csaba

12. 10. 2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

SEVENET s.r.o.

Obec Bielovce

6. 9. 2021

Dohoda 21150125

21150125

Neuvedené

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

16. 8. 2021

Kúpna zmluva

1334972021

1 950,00 EUR

Obec Bielovce

AJFA+AVIS s.r.o.

7. 6. 2021

príkazná zmluva

62021

388,00 EUR

Obec Bielovce

Jozef Lilia

3. 6. 2021

Zmluva o dielo

32021

Neuvedené

Obec Bielovce

Gémesi Zoltán - TIP-TOP Servise

21. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - monitorovanie kvality vody

110/2021

Neuvedené

Obec Bielovce

AQUA trade Slovakia s.r.o.

30. 3. 2021

Zmluva o dielo Program obnovy dediny 2021

52021

390,00 EUR

Obec Bielovce

RRA NOVOZÁMOCKO

4. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

3/2021

950,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Jozef Adamkovič

10. 12. 2020

príkazná zmluva

4372020

500,00 EUR

Obec Bielovce

Tóth Štefan

5. 12. 2020

Zmluva na dodanie nákupných poukážok

368 2020

560,00 EUR

Obec Bielovce

COOP Jednota Levice

5. 12. 2020

Zmluva na emailové schránky

361 2020

53,60 EUR

Obec Bielovce

Galileo Corporation s.r.o.

19. 11. 2020

Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

414/2020

11 370,00 EUR

Obec Bielovce

Sevenet s.r.o.

26. 10. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

201554X17

5 044,38 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

22. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

20201280661

2 687,00 EUR

Obec Bielovce

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

15. 10. 2020

Dohoda o aplikácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi

201501046

Neuvedené

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

13. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

5 2020

60,00 EUR

Obec Bielovce

Magic Martin, Ing. - TECHPROJEKT

21. 8. 2020

Licenčná zmluva Datalan. a.s.

12020

0,00 EUR

Obec Bielovce

DATALAN a.s.

20. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2092020

Neuvedené

Obec Bielovce

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

16. 7. 2020

Príkazná zmluva

2792020

40,00 EUR

Obec Bielovce

Mgr. Erika Majtánová

15. 7. 2020

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

522020

30,00 EUR

Obec Bielovce

Výskumný ústav vodného hospodárstva

13. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory

772020

9 761,15 EUR

Obec Bielovce

Slovenská agentúra životného prostredia

17. 12. 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T280

489

0,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

13. 12. 2019

Zmluva o dielo

487/2019

8 961,60 EUR

Obec Bielovce

Intersystem EU s.r.o.

25. 9. 2019

Dohoda o AČ 191552A115

191552A115

319,26 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

24. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

584/2019

8 000,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

12. 9. 2019

Zmluva o účte

114010191

0,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

12. 9. 2019

Zmluva o úvere 11401019

11401019

15 000,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

5. 9. 2019

Kúpna zmluva 1/2019

12019

41 868,00 EUR

Obec Bielovce

AJFA+AVIS

1. 8. 2019

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

134597 08U03

42 105,27 EUR

Obec Bielovce

Environmentálny fond

18. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1412019

1 000,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

18. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb na rok 2019

2932019

950,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Adamkovič Jozef

10. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotície na podporu športu NSK

110/2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat eur

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

24. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1402019

40,00 EUR

CO-COMPANY s.r.o

Obec Bielovce

12. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T280

12 825,00 EUR dvanásťtisícosemstodvadsatpäť eur

Obec Bielovce

Úrad podpredsedu vlády SR

7. 11. 2018

Zmluva o dielo triedený zber komunálneho odpadu

3442018

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO

Obec Bielovce

13. 7. 2018

Kúpna zmluva administratívna budova

1372018

5 200,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Eugen Nagy

12. 7. 2018

Zmluva 42018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

42018

1 600,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

2. 7. 2018

Zmluva 1632018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1632018

1 700,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

27. 6. 2018

dohoda

181552A47

300,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

26. 6. 2018

Dohoda č. 18/15/054/73

181505473

2 013,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

14. 6. 2018

Zmluva č. ZO/2018A15148-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018A151482

36,00 EUR tridsaťšesť

Obec Bielovce

Osobnyudaj.sk

8. 6. 2018

Kúpna zmluva

2018/005007-005

523,69 EUR pätstodvadsaťtri eur 69/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bielovce

10. 8. 2017

Kúpna zmluva

17/606/E11200/KY

540,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Bielovce

22. 6. 2017

Zmluva o dielo

24/2017

290,00 EUR dvestodeväťdesiať

Obec Bielovce

RRA NOVOZÁMOCKO

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

166 592,46 EUR

CEVO s.r.o.

Obec Bielovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kötelező közzétételek

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hore