Obsah

Cirkev

Rímsko-katolický farský úrad Ipeľský Sokolec

Filiálka Bielovce

Farár:

Mgr. Marian Križan

telefón: +421367787134

Sv. omše v kostole Sv.Martina v Bielovciach

každú nedeľu o 8.15 hod.

 

Združený Reformovaný cirkevný zbor Pastovce-Šalov

Adresa:

935 74 Pastovce Mikulská 228/22

Telefónne číslo:

+421-905 963 020

E-mailová adresa:

rikri@inmail.sk

Duchovný(í):

Erika Ambrus

Kurátor:

 

Krátka informácia:

 

Dcérocirkevný zbor: Reformovaný cirkevný zbor Bielovce, Dezső Selmeczi kurátor,