Obsah

Stránka

  • 1

Oznámenie o prevzatí plnenia platenia FO Stiahnuté: 113x | 20.01.2021

oznámenie poplatníka Stiahnuté: 14x | 10.02.2022

Oznámenie vznik-zánik poplatkovej povinnosti FO Stiahnuté: 109x | 20.01.2021

Tlačivá k VZN príloha č. 1 Stiahnuté: 23x | 02.06.2022

Tlačivo k VZN č. 2 Stiahnuté: 5x | 02.06.2022

Tlačivo k VZN č. 3 Stiahnuté: 2x | 02.06.2022

Žiadosť o vrátenie, odpustenie, zníženie poplatku FO Stiahnuté: 119x | 20.01.2021

Stránka

  • 1