Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megrendelés száma
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
13.01.2022

8/2200001

Objednávam si u Vás vyhotovenie úpravy Realizačný projekt výsadby drevín v rámci národného projektu

250,00 EUR

JV21 s.r.o.

obec

03.12.2021

7/2100012

smetné nádoby 120 l FEREX PREMIUM 20 ks

0,00 EUR

Ferex s.r.o.

obec

22.11.2021

7/2100013

neformálne vytýčenie parc.č. 1857 v k.ú. obce Bielovce

0,00 EUR

Gasparik Zoltán, Ing.

obec

19.11.2021

7/2100011

nákupné vianočné poukážky

0,00 EUR

COOP Jednota Levice

obec

02.11.2021

7/2100010

oprava vodovodného potrubia (havarijný stav) obecného vodovodu - Bielovce

0,00 EUR

EKOFORM s.r.o.

obec

06.10.2021

7/2100009

Objednávame si u Vás realizácia projektu "Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bielovce" na základ

11 370,00 EUR

SEVENET s.r.o.

obec

19.08.2021

7/2100008

projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu v obci Bielovce na pozemk. parc. čísl. 1874

0,00 EUR

JVS vodaprojekt s.r.o.,

obec

29.07.2021

7/2100007

polohopisný a výškopisný plán (rozšírenie vodovodu v kat. úz. obce Bielovce)

0,00 EUR

Gúdorová Anastázia

obec

15.07.2021

7/2100006

realizácia verejného obstarávania "priekopový mulčovač za malotraktor"

0,00 EUR

Matušková Zuzana, Ing.

obec

03.06.2021

7/2100005

kosenie, údržba verejných priestranstiev v majetku obce

0,00 EUR

Gémesi Zoltán - TIP-TOP Servise

obec

23.04.2021

7/2100004

0,00 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o.

obec

08.02.2021

7/2100003

0,00 EUR

SODUTO Ip. Sokolec

obec

04.02.2021

7/2100002

automatický dávkovač dezinfekcie 2 ks

119,80 EUR

UNIZDRAV Prešov

obec

29.01.2021

7/2100001

dekontaminacia chladiaceho boxu domu smútku a oprava

0,00 EUR

Lineková Ingrid - PETINA

obec

09.11.2020

6/2000005

rozbor vody z verejného vodovodu obce

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.10.2020

6/2000004

rozbor vody z verejného vodovodu obce - mikrobiologický rozbor

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

10.07.2020

6/2000003

preprava materiálu CO do skladu v Slovenskej Ľupči

0,00 EUR

Gyönyör Martin - TONI TRANSPORT s.r.o.

obec

02.06.2020

6/2000002

Pohrebné služby po zosnulom Ernest Búzáš, nar. 31.8.1954 zomr. 31.5.2020 naposledy trvalým pobytom B

584,80 EUR

Chryzantéma

obec

30.03.2020

6/2000001

vyhotovenie poštového poukazu na účet v počte 1000 ks.

0,00 EUR

CART PRINT s.r.o.

obec

12.08.2019

5/1900009

Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.7.2019 zákazka: "vybudovanie miestneho rozhlasu - Bielovce"

7 224,00 EUR

Turanský Ľuboš

obec

29.07.2019

5/1900005

verejné obstarávanie na výberu dodávateľa na zákazku: "Výstavba detského ihriska v obci Bielovce"

0,00 EUR

Kamocsai Silvia, JUDr.

obec

29.07.2019

5/1900006

tričká s potlačou na podujatie: "Bielovský Sparťanko"

512,64 EUR

STINET

obec

29.07.2019

5/1900007

údržba oprava športového objektu

333,00 EUR

Tóth Attila

obec

29.07.2019

5/1900008

prenájom stanov

560,00 EUR

T-Double, s.r.o.

obec

17.05.2019

5/1900004

vypracovanie realizačného projektu v rámci národného projektu "Podpora biodiverzity prvkami zelenej

1 500,00 EUR

Valach Ján, Ing., PhD.

obec

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: