Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.10.2020

51900016

výstavba detského ihriska

8 961,60 EUR

Intersystem EU s.r.o.

Obec Bielovce

20.03.2019

5/1900001

spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre činnosť L - "zvyšovanie energ

720,00 EUR

IJK Consulting

obec

22.03.2019

5/1900002

20 ks domových vodomerov na vodovodné prípjky pri rodinných domoch TYP 420020L16561Q3.4R80PB

727,08 EUR

K.B.F. group s.r.o.

obec

13.05.2019

5/1900003

verejné obstarávanie na zabezpečenie výberu dodávateľa dodanie techniky pre obec v rámci Enviromentá

200,00 EUR

DENEBOLA

obec

17.05.2019

5/1900004

vypracovanie realizačného projektu v rámci národného projektu "Podpora biodiverzity prvkami zelenej

1 500,00 EUR

Valach Ján, Ing., PhD.

obec

29.07.2019

5/1900008

prenájom stanov

560,00 EUR

T-Double, s.r.o.

obec

29.07.2019

5/1900007

údržba oprava športového objektu

333,00 EUR

Tóth Attila

obec

29.07.2019

5/1900006

tričká s potlačou na podujatie: "Bielovský Sparťanko"

512,64 EUR

STINET

obec

29.07.2019

5/1900005

verejné obstarávanie na výberu dodávateľa na zákazku: "Výstavba detského ihriska v obci Bielovce"

0,00 EUR

Kamocsai Silvia, JUDr.

obec

12.08.2019

5/1900009

Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.7.2019 zákazka: "vybudovanie miestneho rozhlasu - Bielovce"

7 224,00 EUR

Turanský Ľuboš

obec

30.03.2020

6/2000001

vyhotovenie poštového poukazu na účet v počte 1000 ks.

0,00 EUR

CART PRINT s.r.o.

obec

02.06.2020

6/2000002

Pohrebné služby po zosnulom Ernest Búzáš, nar. 31.8.1954 zomr. 31.5.2020 naposledy trvalým pobytom B

584,80 EUR

Chryzantéma

obec

10.07.2020

6/2000003

preprava materiálu CO do skladu v Slovenskej Ľupči

0,00 EUR

Gyönyör Martin - TONI TRANSPORT s.r.o.

obec

15.10.2020

6/2000004

rozbor vody z verejného vodovodu obce - mikrobiologický rozbor

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

09.11.2020

6/2000005

rozbor vody z verejného vodovodu obce

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

29.01.2021

7/2100001

dekontaminacia chladiaceho boxu domu smútku a oprava

0,00 EUR

Lineková Ingrid - PETINA

obec

04.02.2021

7/2100002

automatický dávkovač dezinfekcie 2 ks

119,80 EUR

UNIZDRAV Prešov

obec

08.02.2021

7/2100003

0,00 EUR

SODUTO Ip. Sokolec

obec

23.04.2021

7/2100004

0,00 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o.

obec

03.06.2021

7/2100005

kosenie, údržba verejných priestranstiev v majetku obce

0,00 EUR

Gémesi Zoltán - TIP-TOP Servise

obec

15.07.2021

7/2100006

realizácia verejného obstarávania "priekopový mulčovač za malotraktor"

0,00 EUR

Matušková Zuzana, Ing.

obec

29.07.2021

7/2100007

polohopisný a výškopisný plán (rozšírenie vodovodu v kat. úz. obce Bielovce)

0,00 EUR

Gúdorová Anastázia

obec

19.08.2021

7/2100008

projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu v obci Bielovce na pozemk. parc. čísl. 1874

0,00 EUR

JVS vodaprojekt s.r.o.,

obec

06.10.2021

7/2100009

Objednávame si u Vás realizácia projektu "Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bielovce" na základ

11 370,00 EUR

SEVENET s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1