Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

166 592,46 EUR

CEVO s.r.o.

Obec Bielovce

22.06.2017

Zmluva o dielo

24/2017

290,00 EUR dvestodeväťdesiať

Obec Bielovce

RRA NOVOZÁMOCKO

10.08.2017

Kúpna zmluva

17/606/E11200/KY

540,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Bielovce

08.06.2018

Kúpna zmluva

2018/005007-005

523,69 EUR pätstodvadsaťtri eur 69/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bielovce

14.06.2018

Zmluva č. ZO/2018A15148-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018A151482

36,00 EUR tridsaťšesť

Obec Bielovce

Osobnyudaj.sk

26.06.2018

Dohoda č. 18/15/054/73

181505473

2 013,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

27.06.2018

dohoda

181552A47

300,12 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

02.07.2018

Zmluva 1632018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1632018

1 700,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

12.07.2018

Zmluva 42018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

42018

1 600,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

13.07.2018

Kúpna zmluva administratívna budova

1372018

5 200,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Eugen Nagy

07.11.2018

Zmluva o dielo triedený zber komunálneho odpadu

3442018

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO

Obec Bielovce

12.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T280

12 825,00 EUR dvanásťtisícosemstodvadsatpäť eur

Obec Bielovce

Úrad podpredsedu vlády SR

24.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1402019

40,00 EUR

CO-COMPANY s.r.o

Obec Bielovce

10.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotície na podporu športu NSK

110/2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat eur

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb na rok 2019

2932019

950,00 EUR

Obec Bielovce

Ing. Adamkovič Jozef

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1412019

1 000,00 EUR

Obec Bielovce

Nitriansky samosprávny kraj

01.08.2019

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

134597 08U03

42 105,27 EUR

Obec Bielovce

Environmentálny fond

05.09.2019

Kúpna zmluva 1/2019

12019

41 868,00 EUR

Obec Bielovce

AJFA+AVIS

12.09.2019

Zmluva o úvere 11401019

11401019

15 000,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

12.09.2019

Zmluva o účte

114010191

0,00 EUR

Obec Bielovce

Prima banka Slovensko a.s.

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

584/2019

8 000,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

25.09.2019

Dohoda o AČ 191552A115

191552A115

319,26 EUR

Obec Bielovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

13.12.2019

Zmluva o dielo

487/2019

8 961,60 EUR

Obec Bielovce

Intersystem EU s.r.o.

17.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T280

489

0,00 EUR

Obec Bielovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí podpory

772020

9 761,15 EUR

Obec Bielovce

Slovenská agentúra životného prostredia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: